ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VІII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

І. Необходими документи за записване:
1. Заявление до директора на Първа езикова гимназия (получава се на място).
2. Оригинал на свидетелството за основно образование (след успешно завършен VІІ клас).
3. Декларация за съгласие за обработване на личните данни на ученика (получава се на място).

ІІ. Работно време на комисията по приема: от 09:00 до 17.30 часа.

ІІІ. Място на работа на комисията по приема – Първа езикова гимназия, стая 110 и стая 111.

ІV. Срокове за записване на приетите ученици:
Първи етап на класиране: 14.07. – 16.07.2020 г.
Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2020 г.
Трети етап на класиране: 30.07.2020 г.

АНГЕЛ МИТЕВ
ВрИД Директор на Първа езикова гимназия
(съгласно Заповед РД07-14/06.07.2020 г. на РУО Варна)


МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

Четирима възпитаници на Първа езикова гимназия участваха в националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика в края на месец юни. Четирима от тях са носителите на престижни награди (https://www.mon.bg/bg/100161):
Калоян Васев (11. з) – златен медал
Денис Хамди (11. е) – първа награда
Даниел Александров (11. з) – втора награда
Галина Григорова (12. ж ) – втора награда
Особено успешна беше настоящата учебна година за школата по математическа лингвистика в Първа езикова гимназия. След спечелените през зимата награди на националното състезание в Благоевград от Калоян Васев (11. з) – златен медал, и от Николинка Сълова (11. в) – бронзов медал, успехите по лингвистика се затвърдиха със сребърния медал на Мирена Димитрова (11. а) на международно онлайн състезание с над 500 участници от цял свят. Безапелационното първо място с максимален брой точки на Стефани Ангелова (11. г) и трите поощрителни награди на Даниел Александров, Денис Хамди и Калоян Васев на състезанието по компютърна лингвистика, организирано от Института по български език към БАН, са безспорно доказателство за знанията и уменията на младите лингвисти (https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/). Отлично беше представянето на коледния и майския турнир на ,,Работилница за знание“ – гр. София.


НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2020!

237 възпитаници на Първа езикова гимназия получиха своите дипломи за завършено средно образование на 24.06.2020 г. Тържествената церемония откри  Веселин Василев – директор на училището, който връчи свидетелствата и отличията на зрелостниците с най-високи академични постижения.
С успех  от матурите отличен 5.53 випуск 2020 на Първа езикова гимназия се нарежда сред най-добрите в националната  класация на средните училища. Резултатите от ДЗИ по БЕЛ е мн. добър 5,39 и отличен 5,63 от матурата по избор, което отрежда на гимназията призовото осмо място сред най-добрите 10 училища в страната по успех от втория изпит.
Зрелостниците от випуск 2020  получиха 35 пълни шестици на ДЗИ. 14 от тях са по английски език, 13 по немски език, 6 по български език и литература и 2 по математика. Четирима дванадесетокласници са оценени с  6.00 и на двете матури: Елина Иванова (12. и), Мила Иванова (12. з), Сара Харанди (12. е), Юлия Златева (12. е).
Възпитаниците на Първа езикова гимназия за пореден път доказаха, че училището е водещо в област Варна и е сред най-представителните в България. Галерия!


ЗЛАТЕН МЕДАЛ ПО ФИЗИКА

Първа езикова гимназия има първия си златен медалист от националния кръг на олимпиадата по физика.  В надпревара с ученици от математическите гимназии от цялата страна Александър Русев (10. б) е безспорният победител  в четвърта възрастова група. Протокол!


„ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ“ –  РЕЗУЛТАТИ

През настоящата година Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“  се проведе дистанционно. Организаторът Първа езикова гимназия, гр. Варна и съорганизаторите - МОН, Община Варна и Фондация „Българска памет“ получиха над 130 творби. Лауреати на конкурса са: Никълъс Бринтнол (Полски Тръмбеш), Стела Гагалиева (Пловдив), Моника Иванова (Варна), София Енчева (Русе), Милица Иванова (Варна), Боряна Цветкова (Варна), Елена  Колева (София), Любомира Ангелова (Габрово). Поощрения за таланта си получават: Ния Вълнова (Варна), Александър Кабрански (Ямбол), Стела Рускова (Велико Търново), Христо Парунов (Сливен), Лилия Ицкова (Варна), Ивайла Андреева (София), Стефани Ангелова (Варна) и Кристина Янакиева (Разград). 
Резултати (протокол)
Наградени творби: английски, немски, награда на Фондация "Българска памет"


ПЪЛНА СТИПЕНДИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Най-голямата немска организация за подкрепа в областта на международното академично сътрудничество  Германската служба за академичен обмен  DAAD, предоставяща стипендии на чуждестранни студенти, удостои зрелостничката от Първа езикова гимназия  Юлия Златева (12. е) с четиригодишна стипендия за следване във Федерална република Германия. Изключителното постижение на възпитаничката на едно от най-престижните училища в град Варна и в България е резултат от дългогодишните традиции в обучението по немски език в Първа езикова гимназия.


55 ГОДИНИ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Първа езикова гимназия днес празнува своя 55. рожден ден!
Отбелязваме своя празник с необичаен, но голям концерт.  Концерт, наситен с емоциите на дълго извървения път, който ни води до всички краища на света и живота и ни завръща пак в Първа.
Празникът започва на 11 май с първите изпълнения и поздравления, които получихме, и ще продължи до края на месеца. Гледайте ги на сайта на Първа езикова гимназия.


УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В 8.КЛАС НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Виж!


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ограничение на достъпа на външни лица в района на Първа ЕГ за противодействие на разпространението на COVID-19 административната дейност по издаване на служебни бележки, удостоверения, справки и уверения  ще се извършва чрез електронна кореспонденция. Заявяването на тези документи става на една от следните  пощи: Evgenia.Koycheva@1eg.eu или firstls@1eg.eu. В мейла се описват имената на ученика, класа, вида на документа и пред кого да послужи. Готовите документи се изпращат сканирани по ел. поща или се получават на място при портиера на училището от 08:30 до 15:00 всеки ден.
От дирекцията на Първа ЕГ


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 


ПОЗДРАВ КЪМ ВИПУСК 2020

Скъпи абитуриенти от Випуск 2020,

Бъдете здрави, вдъхновени и успешни! Смело следвайте мечтите си с достойнство и почтеност и носете Първа езикова в сърцето си!

На добър час!

Ангел Митев
ВрИД Директор на Първа езикова гимназия


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 4 паралелки с основен профил „Английски език" и 5 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

За униформите


Правилник на Първа езикова гимназия
(Приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/8.ІХ. 2016 г.  и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 44/31.V. 2017 г. и Протокол от ПС от 20.04.2018 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


План за взаимодействие между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗУПО


Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2020 Първа езикова гимназия - гр. Варна