ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ЗА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


PISA 2015 - БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Традиционният Коледен благотворителен базар на Първа езикова гимназия в подкрепа на наши ученици в неравностойно положение се проведе на 19 и 20 декември 2016 г. Благодарение на съпричастността и щедростта на всички възпитаници, преподаватели и служители, които се включиха в приготвянето и закупуването на различни соленки, сладки, картички, напитки, бе събрана сумата от 2910 лева. 
За пръв път на базара се продаваха и книги, към които учениците проявиха засилен интерес. 


„ПОДАЙ РЪКА, НАПРАВИ ДОБРО!“

Александра Петкова, Деница Тонева и Соня Маринова от Първа езикова гимназия решиха във времето между училището, домашните и подготовката за контролни упражнения да бъдат в помощ на онези, за които „празнична” е всяка вечеря, която ... може просто да ги нахрани. Те се включиха в кампанията „Подай ръка, направи добро!" за набиране на храни от първа необходимост за хора в нужда. Кампанията протече на територията на супермаркети ЦБА, като клиентите бяха приканвани от доброволците да купят и дарят избрани от тях продукти - боб, леща, ориз, грах, брашно, олио, сол, захар, бисквити, консерви, макаронени изделия. Събраните храни бяха дарени на обществената трапезария на ул. „Драва Соболч", която всеки работен ден предоставя топъл обяд на 500 социално слаби граждани, многодетни семейства и други лица от уязвими групи. Инициативата е съгласувана с отдел „Социални услуги и проекти" към Община Варна.


ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ ПЛЮС
Първа езикова гимназия спечели два международни проекта: „Prejudice Conscience - Diversity and Empowerment“ и „Living in a smart environment 2030- chances and challenge“, които стартираха на 1.11.2016 г. Участващи страни в проектите: Германия, Белгия, България, Финландия, Португалия, Турция и Унгария.

ПРАВИЛНИК НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
Ново в актуализирания правилник с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г.

УЧИЛИЩЕН КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА“

На 22 ноември се учреди Клуб „Приятели на библиотеката“ към Първа езикова гимназия. Клубът е отворен и всеки желаещ може да се присъедини. Основните цели са: популяризиране на ресурсите на библиотеката;  предизвикване на траен интерес към четенето; организиране на събития, свързани с книгите, литературата  и другите изкуства, срещи с творци; споделяне на лично творчество. Клубът ще има сбирки всеки вторник в голямото междучасие.
Първата инициатива на членовете ще бъде продажбата на  книги в рамките на Коледния базар за подпомагане на ученици от гимназията. Събирането на книги ще се проведе в периода 5 - 12 декември в училищната библиотека.
Да се чете е модерно!


ЕВРОСКОЛА 2016

Активно участие, завладяващ позивитивизъм и заразяващо вдъхновение – така накратко може да се представи участието на Първа езикова гимназия в тазгодишната Евроскола. 
24–мата представители на нашето училище - Васил Алистаров (12.е), Ния Кирякова (12.з),  Ралица Малинова (12.ж), Симеон Попов (12.е),  София  Недева (12.з),  Емилия Маринова (12.ж),  Даниела Маринова (12.в),  Румена Митишева (12.ж),  Александра Стоянова (12.з),  Пресиана Илиева (12.а),  Галатея Лалева (12.д),  Калоян Маринов (12.ж),  Виана Пешкова (12.ж),  Валентина Сказко (12.и),  Теодора Казакова (12.е),  Георги Карамфилов (12.д),  Камен Илиев (11.з),  Деница Арабаджиева (11.з),  Мирела Коева (11.ж),  Александър Луков (11.з), Николиан Вълчев (11.ж),  Петър Стоилов (11.з),  Магдалена Михалева (11.е) и  Емилиан  Калканджиев (11.ж) - бяха разпределени в шест групи от по четирима ученици. В продължение на няколко месеца всички се подготвяха по ключови за европейското развитие теми като правата на човека, бежанската криза, бъдещето на Европа. Българските участници бяха запомнени като най-активните, а ученици от 17 държави чуха за България, Варна и Първа езикова гимназия благодарение на атрактивната презентация на Деница Арабаджиева и София Недева. Повече! Галерия!Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/

*****

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Тържествената церемония по награждаването на училищата финалисти в конкурса „Училища на бъдещето“ за 2016 г. на  Фондация „Америка за България" се проведе на 09.06.2016 г. в гр. София. Проектът на Първа езикова гимназия – Езиков център „Първа“, впечатли журито с изключително високото качество на заложените идеи и получи финансиране в размер на 195 000 лева за трансформация на учебната среда и използването на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес. Предстои стартирането на дейности по осъществяването на визията на гимназията за модерно обучение, като по разчети центърът ще отвори врати на 15 септември 2017 г.

*****

Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.

Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа
Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267

Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"

Спортен календар


НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ ОТ МИНАЛИ СЪБИТИЯ

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
10 май 2016 г.
Желаещите да притежават пълния запис на концерта да се обърнат към г-н Станимир Диков - стая 412.


 

 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2016 Първа езикова гимназия - гр. Варна