ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ЗА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


ХИМИЯ И ООС

Учениците от Първа езикова гимназия се представиха достойно на XIX Национално състезание по химия и ООС в гр.Ловеч: Емилия Ненова (12.е) с оценка 5.75, която се признава за прием във ВУЗ и е най-високата за гр. Варна; Камен Илиев (11.з) с оценка 5.00; Паша Караиванова (11.в ); Лора Александрова (11.з) и Катерина Николова (11.б).


МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

В периода от 23.04.2017 г. до 29.04.2017 г. в гр. Варна ще се проведат занятия по международен проект „Prejudice Conscience: Diversity and Empowerment“, който е част от Erasmus+. Във форума участват ученици от четири европейски държави, сред които Германия, Турция, Унгария и България. Българската страна се представя от ученици от 9.и и 8.з клас на Първа езикова гимназия. Целта на проекта е да се превъзмогнат различията между участниците чрез комуникация по актуални теми - от вечните разлики между половете до глобални проблеми като търсенето на работни места, бедността и расовата дискриминация. 


ПРИЯТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Петнадесетият юбилеен „Маратон на четенето" се проведе на 21 април в Първа езикова гимназия под инициативата на учениците от 10. ж с класен ръководител В. Попова. Към училищното мероприятие се включиха и други десетокласници с преподавател по български език и литература М. Мерджанов.
Клуб „Приятели на библиотеката" участва и в „Деня на отворените врати" на 22 април. Галерия!


ОТЛИЧИЯ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

За първи път ученици от Първа езикова гимназия участваха в Националната историческа конференция на тема „Ден на толерантност и междуетническа подкрепа” в гр.  Кърджали на 31.03.2017 г. Елица Ганева (11. г) представи най-добро историческо есе по тема „Ролята на Цар Борис III за спасяването на българските евреи" по повод 75 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта по време на Втората световна война. Наградата от Израелско-българския институт и от „THE OLGA LENGYEL INSTITUTE"  включва грамота, юбилейна монета с лика на Димитър Пешев и пътуване до Израел с посещение на мемориалния паметник Яд ва-Шем. Първа езикова гимназия е отличена за най-масово участие с исторически есета в националния форум. Учениците представиха изложба и филм „Спасено бъдеще" с автор Павло Славов (10. г) под ръководството на Нели Димова.


ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В националния кръг на олимпиадата по български език и литература, който се проведе в гр. Габрово от 8 до 9 април, участие взе Теодора Симеонова от 11. и клас. Тя постигна резултат отличен 5.89 и се класира на първо място сред всички допуснати за участие единадесетокласници от средните училища в страната. Този висок успех още веднъж потвърди мястото на Първа езикова гимназия като един от националните лидери в областта на хуманитаристиката.


ПОСТИЖЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Юлия Маринова (8.б) се класира на второ място в националния кръг на Четвъртото състезание по английски език Longman Competition в категория PTE General, Първо ниво - А2 (Level 1 CEF A2), в която на 18 март 2017 г. участваха 185-има ученици от цялата страна.


ДАРЕНИЕ

Дарение от Посолството на Република Корея обогати фонда на училищната библиотека. Учебниците и речниците ще помогнат на учениците, изучаващи корейски език, да обогатят своите лингвистични познания и умения. Книгите за природата, храната и традициите ще направят по-близка и разбираема тази далечна и екзотична страна. Галерия!


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

На областния кръг на олимпиадите по физика и по астрономия  учениците от Първа езикова гимназия се представиха достойно, като двама от тях са допуснати за участие в заключителния етап на състезанията:
Здравко Славов  (9. д) - класиран за националния кръг по астрономия през месец май в гр. Шумен
Александър Лазаров  (11. и) - класиран за националния кръг по физика през месец април в гр. Разград.


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/

*****

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Тържествената церемония по награждаването на училищата финалисти в конкурса „Училища на бъдещето“ за 2016 г. на  Фондация „Америка за България" се проведе на 09.06.2016 г. в гр. София. Проектът на Първа езикова гимназия – Езиков център „Първа“, впечатли журито с изключително високото качество на заложените идеи и получи финансиране в размер на 195 000 лева за трансформация на учебната среда и използването на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес. Предстои стартирането на дейности по осъществяването на визията на гимназията за модерно обучение, като по разчети центърът ще отвори врати на 15 септември 2017 г.

*****

Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.

Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа
Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267

Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"

Спортен календар


НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ ОТ МИНАЛИ СЪБИТИЯ

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
10 май 2016 г.
Желаещите да притежават пълния запис на концерта да се обърнат към г-н Станимир Диков - стая 412.


 

 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна