ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


ЗАМЕСТНИК-ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Мартина Стронг - заместник-посланикът на САЩ,  посети Първа езикова гимназия на 19.02.2018 г. По време на срещата с ученици от 11. и 12. клас бяха обсъдени въпроси, свързани с актуални международни проблеми. Директорът на Първа езикова гимназия Веселин Василев връчи плакет на училището на госпожа Стронг.


СПОРТНИ ОТЛИЧИЯ

С отличното си представяне Елена Георгиева (10. з) постигна високи спортни резултати:
      * Национален шампионат за юноши и девойки под 18 год. в зала (20 - 21 януари, София) - първо място на 400 м и второ място на 200 м
      * Национален шампионат за юноши и девойки под 20 год. в зала (27 - 28 януари, София) - първо място на 400 м и първо място на щафета 4х400 м
      * Балканско първенство за юноши и девойки под 20 год. в зала (10 февруари, София) - трето място на 400 м с личен резултат за сезона и второ място на щафета 4х400 м


УЧЕНИЧЕСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Ученически европейски съвет e инициатива на сдружение „БЕТА България", част от Bringing Europeans Together Association eV, една от най-големите паневропейски младежки организации, която провежда законодателни симулации във формат Model European Union в над двадесет европейски града, включително и в България. 
Целта на събитието е да симулира заседание на Европейския съвет - главния стратегически орган на ЕС, съставен от държавните и правителствените ръководители в Съюза, като в ролята им влизат ученици от десети до дванадесети клас. Организационният екип на сдружението ръководи и насочва участниците с цел те да придобият не само знания за това как функционира Европа, но и умения за екипна работа, преговори, обработка на информация и др. 
Събитието е за двадесет и осем участници и е насочено към ученици от гр. Варна и региона. Всички материали за провеждането ще се набавят от организаторите и нашите партньори от Представителството на Европейската комисия в Република България. 
Домакин на форума ще бъде Първа езикова гимназия на 10.03.2018 г. по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2017/2018 г.

В тазгодишното издание на Общинските ученически игри участваха около 2800 ученици от 43 училища. Първият отбор от всички възрасти и спортове продължава в областните състезания. През месец март ще се проведе състезанието по лека атлетика.
Класиране в 7 вида спорт за учебната 2017/1018 година на спортистите от Първа езикова гимназия:                      

ФУТБОЛ:             ЮНОШИ 8. – 10. кл.   I място
БАСКЕТБОЛ:    ЮНОШИ 8. – 10. кл.   I място,  ДЕВОЙКИ  8. – 10. кл.  I място
ЮНОШИ 11. – 12. кл  I място,  ДЕВОЙКИ 11. – 12. кл. I място 
ВОЛЕЙБОЛ:  ДЕВОЙКИ 8. – 10. кл. II място, ДЕВОЙКИ 11. – 12. кл. I място
ХАНДБАЛ:  ЮНОШИ 8. – 10. кл  III място,  ДЕВОЙКИ 11. – 12. кл. I място 
БАДМИНТОН: ДЕВОЙКИ 8. – 10 кл. I място   
ТЕНИС НА МАСА: ДЕВОЙКИ 8. – 10 кл. III място 
ШАХМАТ:    8. - 10 кл. II място         

Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Седмично разписание за 2. учебен срок: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас | учители


За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа

Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267


Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

График на консултациите с ученици и втори час на класа

График класни и контролни работи: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - 10 клас

Спортен календар

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна