Самостоятелна форма на обучение

Правила за организация на обучение на ученици в неприсъствена - самостоятелна форма на обучение за 2021/2022 учебна година
Извадка от правилника на Първа езикова гимназия
График на изпитите за учениците на самостоятелна форма на обучение