Езикови дипломи

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ЗА НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Първа езикова гимназия има основание да се гордее с постигнатите резултати на изпита за Немска езикова диплома (DSD II). Издържали успешно изпита са 100% от явилите се 40 зрелостници, като 34 от тях защитиха най-високото ниво – С1 по Общата европейска езикова рамка, а останалите 6 постигнаха ниво В2. DSDII е стандартизиран изпит, провеждащ се в сертифицирани DSD-училища в цял свят. Придобитият сертификат удостоверява не само езикови познания на ниво В2/С1, но и владеенето на функционално-комуникативни, социални и културни компетентности. Резултатите от този изпит са поредното доказателство, че зрелостниците, завършващи Първа езикова гимназия, са критично мислещи млади хора, които имат качества да се реализират успешно както в родната си страна, така и в чужбина.