Библиотека – Първа езикова гимназия

Библиотека – Първа езикова гимназия в интернет

Интернет каталог - 1
или
Интернет каталог- 2


Училищната библиотека е самостоятелно звено в структурата на Първа езикова гимназия, чиято дейност включва комплектуване, обработка, съхранение на различни видове библиотечни фондове и осигуряване на ползването им.

Библиотеката извършва следните видове дейности:


Работно време

С читатели:
Понеделник – Петък от 7:30 – 14:30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

Лятно работно време (01.07. – 14.09.):
8:30 – 14:30 ч.
Почивни дни: събота и неделя


Контакти

Виолета Василева

училищен библиотекар

Телефони:

052 301235

052 303785