Обществен съвет

Председател на обществения съвет

Нели Вълчева

Членове на обществения съвет

  1. Юлиян Бонев
  2. Деница Корновска
  3. Петя Манолова
  4. Лазар Стоянов
  5. Дияна Йорданова
  6. Антоанета Цветкова

Заповеди

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата