ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Необходими документи за записване:
Оригинал на свидетелството за основно образование (след успешно завършен VII клас)
На място се попълва:
 1. Заявление до директора на I EГ
 2. Декларация за съгласие за обработване на лични данни на ученика/чката

Работно време на комисията по приема: от 9:00 до 17:30 часа
Място на работа на комисията по приема: I ЕГ, стаи 110 и 111

Срокове за записване на приетите ученици:
Първи етап на класиране: 13.07. – 15.07.2022 г.
Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2022 г.
Трети етап на класиране: 01.08. – 02.08.2022 г.


АНГЕЛ МИТЕВ
Директор на Първа езикова гимназия

Минимален БАЛ за прием


Учебна година Английски език Немски език СТЕМ
2022/2023
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета Математика/Информатика c НЕ
момичета и момчета
432.5 точки (104-ма ученици) 447,50 точки (104 ученици) 443 точки (26 ученици)
2021/2022
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета Математика/Информатика c АЕ
момичета и момчета
433 точки (104-ма ученици) 443,50 точки (104 ученици) 442 точки (26 ученици)
2020/2021
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
414 точки (104-ма ученици) 417 точки (130 ученици)
2019/2020
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
404 точки (104-ма ученици) 409 точки (130 ученици)
2018/2019
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
398 точки (104-ма ученици) 409,500 точки (130 ученици)
2017/2018
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
404,240 точки (130 ученици) 412 точки (104-ма ученици)
2016/2017
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
31.662 (130 ученици) 32,358 (104-ма уч.)
2015/2016
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.122 (130 ученици) 33,072 (104-ма уч.)
2014/2015
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32,850 (130 ученици) 33,788 (104-ма уч.)
2013/2014
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32,342 33,658
2012/2013
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.786 33.536

2011/2012
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
32,856
33.214
2010/2011
(без квоти)
момичета и момчета момичета и момчета
32.572
32.036

2009/2010
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
30.714
29.858

2008/2009
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31,350 30,20

2007/2008
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31,358 30,25

2006/2007
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31.620 31.180

2005/2006
(без квоти)

момичета и момчета момичета и момчета
31.626 31.188

2004/2005

момичета момчета момичета момчета
32.000 30.126 32.188 30.564

2003/2004

момичета момчета момичета момчета
 32.314 32.500  30.126 30.438

2002/2003

момичета момчета момичета момчета
33.002 30.876  32.438 29.814
 • с I чужд език - Немски език: 5 паралелки по 26 ученици (без квоти)
 • с I чужд език - Английски език: 4 паралелки по 26 ученици (без квоти)
 •  
  Брой часове по I чужд език: 
    8.клас - 648
    8.клас -   36 технологии
    9.клас - 252
  10.клас - 252
  11.клас - 252
  12.клас - 186
   
  Брой часове по II чужд език: 
    9.клас - 126
  10.клас - 136
  11.клас - 180
  12.клас - 124

  Максимален бал след 2017/2018 г.: 500 точки (200+200+50+50)

  Балообразуване след 2017/2018 г - сформира се от следния сбор:

   

  Максимален бал преди 2017/2018 г.: 36

  Балообразуване - сформира се от следния сбор: