Всяка година на 11 май Първа езикова гимназия – Варна празнува. На този ден Българската православна църква чества Светите равноапостоли Кирил и Методий. Като правоприемник и продължител на традициите на легендарната варненска Първа мъжка гимназия ние, учителите и възпитаниците на Първа езикова, на своя празник славим както делото на Светите братя, така и духовните въжделения на възрожденските българи за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане.

И през 2021 година – на своята 56-годишнина – Първа езикова гимназия организира своя традиционен тържествен концерт. Днес, уви, в рамката, която ни налага пандемичната обстановка в България. Това обаче няма да попречи да видим и оценим духовната енергия, полета на мисълта, изявата на таланта на днешните възпитаници на ПЪРВА.

Виртуален концерт