Държавни зрелостни изпити

Информация за държавните зрелостни изпити 2022 г.

Заповед № РД09-2994/ 27.04.2022 г. за определяне на датите за допълнителните ДЗИ по желание, сесия май – юни, 2022 г. (публ. 28.04.2022 г.)

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година
(публ. 31.08.2021 г.)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Внимание:

Пише се само с черен химикал!!!

Повече: от сайта на МОН - ДЗИ