Държавни зрелостни изпити

Информация за държавните зрелостни изпити 2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г.държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Внимание:

Пише се само с черен химикал!!!

В помощ на зрелостника: Прочети!

Повече: от сайта на МОН - ДЗИ