Проект "УСПЕХ"

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Read more

Проект "Твоят час"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Read more

Проект „Образование за утрешния ден“

През месец март поради обявеното извънредно положение в страната клубовете продължиха своята работа в онлайн среда и включените ученици успешно завършиха планираните занятия.

Read more