Изпълнени с емоции празнични дни на чуждите езици в Първа езикова гимназия

Второто издание на празничните седмици на английския и немския език събра в залата за културни събития на Първа езикова гимназия многобройна публика от ученици, преподаватели, родители и гости от училища-партньори. Препълнената зала понякога изглеждаше тясна за всички, които искаха да видят театралните изпълнения, подготвени от най-малките възпитаници на гимназията и техните преподаватели. Емоционалните реакции и аплодисментите на публиката бяха отличен атестат за постигнатото от осмокласниците, които изнесоха спектакли с оригинални сценарии, в които показаха своята артистичност и постигнатото високо качество в изучавания чужд език.