Ученически съвет

Ученически съвет на Първа езикова гимназия за учебната 2020 /2021г.

Председател на ученическия съвет

Екатерина Желязкова 12.ж

Отговорници по випуски:

8 англ. класове - Анна Мария Пенева 8г

8 немски класове - Сабина Стоянова 8д

9 англ. класове - Симона Вълчева 9г

9 немски класове - Карина Цветкова 9ж

10 англ. класове - Виктория Морфова 10в

10 немски класове - Сюзан Ван Каутер 10д

11 англ. класове - Росина Димитрова 11д

11 немски класове – Мартина Белчева 11ж