Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година – 15.09.2021 г.