Първа езикова гимназия вече е асоцииран член на „ИКТ Клъстер – Варна“

Първа езикова гимназия вече е асоцииран член на „ИКТ Клъстер – Варна“

От 07.07.2022 г. Първа езикова гимназия - Варна е вече асоцииран член на „ИКТ Клъстер – Варна“. „Клъстер“ е сдружение, което обединява организации, институции и експерти, които развиват ИКТ екосистемата в града. Основна тяхна задача е да го превърнат в естествен хъб на информационните технологии и иновациите в черноморския регион. Част от целите му, към които се присъединява и I ЕГ, са развитието на кадри и таланти в ИТ сферата, което е в отговор на засиленото търсене от страна на бизнеса на кадри с дигитални компетентности.

Чрез включването си в сдружението Първа езикова гимназия заявява амбицията си да подпомогне процеса по утвърждаване на Варна като глобално-разпознаваем регион за ИТ технологии, иновации и инвестиции и предпочитана локация за световни ИТ компании.

Участието на Гимназията е в пълен синхрон с направленията, заложени в Стратегията за развитие в периода 2021 – 2025 г. В нея ясно са очертани приоритетите, свързани с формиране и развиване на компетентности у учениците, както и приоритети по създаване на условия за откриване и развиване на таланти и подкрепяща среда за личностна изява.