Конференцията за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа
Гражданите могат и трябва да кажат какъв ЕС искат

Ученици от клуб "Европа" в Първа езикова гимназия се включиха в уебсеминара "Бъдещето на Европа през погледа на младите", където изразиха своите позиции и зададоха въпроси по действията за промените на климата.
В събитието се включиха тримата български евродепутати, избрани да представляват Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа: Ева Майдел (ЕНП), Илхан Кючюк (Обнови Европа) и Ангел Джамбазки (ЕКР). Те представиха основните теми от Конференцията, по които работят в работните ѝ групи.
Ева Майдел направи паралел между Конференцията и олимпийските игри, като отбеляза, че „възможностите да правим големи и сериозни промени в Европейския съюз са много по-редки“ от възможността за олимпийски медали. Тя посочи, че трябва да започнат разговорите по конкретни теми, като обърна внимание на важността на въпроси като образованието, здравеопазването, предприемачеството и иновациите.
Според Илхан Кючук „идеята на Конференцията е не да реши всички въпроси“, но начина на започване на разговора и посочването на важните теми от самите граждани е силата на Конференцията. Той отбеляза като ключови темите за геополитическата роля на ЕС, върховенството на закона, дигиталния и зеления преход.
Ангел Джамбазки заяви, че защитава тезата за "по-малко Европейски съюз, но по-ефективен". Той засегна още темата с проблемите в образованието и липсата на кадри, посочвайки, че "образованието трябва да бъде насочено и към професионална реализация". Сред въпросите в изложението му бяха още политиката в сферата на сигурността, Западните Балкани, семейните въпроси, климатичните политики.
По време на събитието бяха зададени множество въпроси по разнообразни теми като нивото на образование, културното развитие, масовия спорт, действията за промените в климата, Плана за възстановяване. Линк от събитието