Иновации в действие

Преподаватели и ученици от Първа езикова гимназия се включиха в дейности по Националната програма „Иновации в действие“ в гр. Смолян. В края на месец април те гостуваха на Езикова гимназия „Иван Вазов“ за обмен на добри практики при прилагане на иновативни методи в учебния процес. С усърдие и всеотдаен труд домакините бяха подготвили открити уроци по комуникация и театър на испански език, по физика и астрономия и немски език. Учениците на Първа непринудено се включиха в сформираните отбори, изявявайки способността си за бърза адаптация при работа в екип. Представителите на Първа езикова гимназия съпреживяха и вълненията на младите артисти от смолянската гимназия при представяне на драматизацията „Театърът на Айнщайн“. Емоционално и обогатяващо астрономическите познания бе и посещението на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Тридневният обмен бе изпълнен с ползотворни разговори между колеги по проблемите на иновативните училища, а осмокласниците си тръгнаха развълнувани от създадените нови приятелства.