Важно за новоприетите ученици в 8. клас на Първа езикова гимназия през учебната 2021/2022 г.

Важно: Родителите и учениците да се запознаят с Правилника за дейността на Първа ЕГ от сайта на училището.