Родителски срещи за I срок на учебната 2022-2023г.

Родителски срещи

На 8.11.2022г. /вторник/ от 18:30 до 20:00 часа ще се проведе родителска среща за 8. и 9. клас.

На 9.11.2022г. /сряда/ от 18:30 до 20:00 часа ще се проведе родителска среща за 10., 11. и 12.клас.

В 18:30ч. родителската среща започва в съответната класна стая с класния ръководител на класа, а след това продължава при преподавателите по кабинети по посочения график.

График по класове

График по дни и учители