2020-2021 - една успешна учебна година

С връчването на грамоти за постигнати успехи ръководството на Първа езикова гимназия отбеляза финала на една особено успешна учебна година. Гимназията посрещна достойно предизвикателствата на учебната 2020/2021 г. и постигна отлични резултати на държавните зрелостни изпити, с които се класира сред трите най-добри училища в България. Стотици са отличните оценки на матурите на иновативния випуск 2021, като сред тях изпъкват 42 пълни шестици – 15 по български език и литература, 22 по английски език, 4 по немски език и 1 по физика. Шестима зрелостници имат по две пълни шестици на матурите и завършват обучението си с резултат 6.00. Отлични са резултатите и на националното външно оценяване след 10. клас, с които гимназията се нарежда сред най-добрите в България. Първа езикова има четирима лауреати от националните олимпиади по немски език и математическа лингвистика. Впечатляващо е представянето на още много възпитаници на гимназията на национални олимпиади и състезания по английски и немски език, математическа лингвистика, физика, география и химия.
Първа езикова се гордее с постиженията на своите талантливи, знаещи и можещи ученици и с професионализма и всеотдайността на своите учители!