Свободно място за ученик в 11.д клас
Критерии за класиране за свободното място