Учителски колектив на Първа езикова гимназия

Ръководство

Ангел Митев

Директор

Росица Стоева

Зам. директор

Виолета Витлянова

Зам. директор

Диана Дарелова

Зам. директор

Педагогически съветник

Полина Стойнова

Педагогически съветник

Учителски колектив

  Валентина Попова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2003 г.

  Диана Куюджуклиева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2009 г.

  Драгомир Чанков

  Завършил ШУ
  Постъпил 2013 г.; I ПКС

  Добринка Станкова

  Завършила ВПИ - Шумен
  Постъпила 2016 г.; I ПКС

  Таня Колева

  Завършила ВПИ - Шумен
  Постъпил 2018 г.; I ПКС

  Росица Русева

  Завършила ВПИ - Шумен
  Постъпила 2018 г.; II ПКС

  Галина Дочева

  Завършила СУ
  Постъпила 2018 г.; II ПКС

  Диана Петкова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2020 г.; IV ПКС

  Надежда Желева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2020 г.;

  Емилиана Урумова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2021 г.;

  Ангел Митев

  Завършил СУ
  Постъпил 1990 г.; III ПКС

  Милена Ганчева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 1993 г.; IV ПКС

  Донета Митева

  Завършила СУ
  Постъпила 1997 г.; III ПКС

  Екатерина Славова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2004 г.

  Каролина Радева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2022 г.

  Татяна Караиванова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2007 г.; V ПКС

  Велина Обретенова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2011 г.

  Вилиана Георгиева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2022 г.

  Теодора Серафимова-Радева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2012 г.

  Пресиана Йоргакиева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2013 г.

  Гергана Герова

  Завършила Софийски университет
  Постъпила 2015 г.; IV ПКС

  Сиана Шивачева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2015 г.

  Пролетина Ганева

  Завършила БСУ
  Постъпила 2016 г.

  Юлия Александрова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2020 г.; V ПКС

  Цвета Дубаринова

  Завършил ШУ
  Постъпил 2021 г.

  Росица Кирилова

  Завършила СУ
  Постъпила 1995 г.

  Катерина Караиванова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2004 г.

  Росица Стоева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2006 г., I ПКС

  Павлина Стоянова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2009 г.

  Полина Стоянова;

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2009 г.

  Мартина Тодорова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2010 г.

  Станимира Мирчева

  Завършила Лайбниц Университет Хановер
  Постъпила 2010 г.

  Ивалина Петрова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2011 г.

  Радка Христова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2013 г.; V ПКС

  Теодора Жекова

  Завършила ПУ
  Постъпила 2014 г.

  Галина Георгиева

  Завършила Пловдивски университет
  Постъпила 2015 г.

  Румяна Такова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2017 г.; IV ПКС

  Деница Караденчева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2018 г.

  Петя Желязкова

  Завършила СУ
  Постъпила 2017 г.

  Гергана Ангелова-Бонева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2020 г.; ПКС IV

  Зоя Цветкова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2022 г.; ПКС IV

  Десислава Атанасова

  Завършила ВПИ
  Постъпила 1996 г.; IV ПКС

  Виолета Витлянова

  Завършила СУ
  Постъпила 2009 г.

  Елена Ангелова

  Завършила ВПИ - Шумен
  Постъпила 2016 г,; I ПКС

  Румен Тодоров

  Завършил ШУ
  Постъпил 2017 г.

  Дияна Колева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2017 г.

  Николай Владимиров

  Завършил ВПИ - Шумен
  Постъпил 2017 г,; II ПКС

  Даниела Митева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2020 г.; IV ПКС

  Кохар Морарова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2020 г.; IV ПКС

  Стоян Ненков

  Завършил СУ
  Постъпил 2021 г.;

  Стефан Пейчев

  Ръководител направление "Информационна и комуникационна техника"
  Завършил ШУ; Постъпил 2006 г.; II ПКС

  Снежина Желева

  Завършила ШУ; Постъпила 2005 г.; V ПКС

  Инж. Ирина Филипова

  Завършила ТУ
  Постъпила 2006 г.; I ПКС

  Наталия Бодурова

  Завършила ШУ;
  Постъпила 2021 г.; IV ПКС

  Анелия Георгиева

  Завършила ИУ - Варна
  Постъпила 2012 г.; IV ПКС

  Владимир Атанасов

  Завършил Русенски университет
  Постъпил 2016 г.

  инж. Елена Топачарова

  Завършила ТУ - Варна; Постъпила 2016 г.

  Мария Симеонова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 1993 г., I ПКС

  Стойко Няголов

  Завършил ВТУ
  Постъпил 2004 г.

  Татяна Лефтерова

  Завършила СУ
  Постъпила 2011 г.

  Нела Димова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2014 г.; I ПКС

  Диана Дарелова

  Завършила ЮЗУ Благоевград
  Постъпила 2015 г., II ПКС

  Марина Андонова

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2017 г.; IV ПКС

  Андрей Едрев

  Завършил ВТУ
  Постъпил 2022 г.; II ПКС

  Станимир Димов

  Завършил ВТУ
  Постъпил 2022 г.

  Илияна Коларова

  Завършила ШУ
  Постъпила 1995 г.; IV ПКС

  Маргарита Димитрова

  Завършила БУ
  Постъпила 1998 г.; I ПКС

  Милена Илиева

  Завършила ШУ
  Постъпила 1998 г.; II ПКС

  Антоанета Георгиева

  Завършила ВПИ
  Постъпила 2001 г.; III ПКС

  Евелина Геловска

  Завършила ВПИ
  Постъпила 2002 г.; I ПКС

  Мария Георгиева

  Завършила СУ
  Постъпила 2021 г.

  Милена Боева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2010 г.; II ПКС

  Борис Гочев

  Завършил ПУ
  Постъпил 2013 г.

  Нели Вичева

  Завършила ВПИ - Шумен
  Постъпила 2021 г.; I ПКС

  Асен Устапанов

  Завършил СУ
  Постъпил 1995 г

  Петя Андонова

  Завършила ТУ-Варна
  Постъпила 2006 г.

  Галина Георгиева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2011 г.

  Мария Попличева

  Завършила ШУ
  Постъпила 2022 г.;

  Станимир Диков

  Завършил АМТИИ - Пловдив
  Постъпил 2010 г.; IVПКС

  Катя Алипиева

  Зaвършила НСА
  Постъпила 1998 г.; II ПКС

  Цецко Цеков

  Зaвършил Киевски национален университет
  Постъпил 2005 г.

  Дочко Думанов

  Зaвършил НСА
  Постъпил 2007 г.; II ПКС

  Методи Миланов

  Зaвършил НСА
  Постъпил 2014 г.

  Диана Филипова

  Завършила ШУ
  Постъпила 2015 г.

  Маргарита Гечева

  Завършила ВТУ
  Постъпила 2017 г.; Доктор по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

  Диян Филипов

  Завършил ШУ
  Постъпил 2021 г.