НП "Ученически олимпиади и състезания"

НП "Без свободен час"

НП "Иновации в действие"

Програма "Еразъм +"

Проект "1:1 Chromebook"

Национален исторически проект и конкурс "Народните будители и Аз"

Проект "Посланици на Европа" на ЕС

Квалификационна програма на The Olga Lengyel Institute (TOLI), свързана с развитието и вдъхновяването на учители, които преподават теми за Холокоста