Достъп до информация

Защита на лични данни

Лице за контакти за GDPR (General Data Protection Regulation): Невена Христова, 08873870730

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация;

Заявление за достъп до обществена информация