23 юни – Ден на самоуправлението в Първа езикова гимназия

На 23.06.2022г. се състоя Денят на самоуправлението в Първа езикова гимназия по инициатива на Ученическия съвет. Ученици влязоха в обувките на своите преподаватели, прекараха време като педагогически съветници, счетоводители, секретари, библиотекари, лекари, медицински сестри, портиери и разбраха какво означава да отговарят за Гимназията, потапяйки се в задачите и дейността на заместник-директорите и директора. Инициативата премина успешно, а учениците се надяват този ден да се превърне в традиция.
Директор
Стефан Минчев 10.в
Заместник-директори
Дарена Ганева 10.в
Георги Лазов 11.и
Секретари
Кристиян Маринов 11.в
Надежда Кънчева 11.ж
Счетоводител
Кристияна Христова 10.в – главен счетоводител
Мира Въргулева 9.б – касиер-счетоводител
Педагогически съветник
Виктория Морфова 11.в (втори час)
Валентина Пешева 10.з (трети час)
Мария-Магдалена Манолова 8.д (четвърти час)
Ивета Савчева 10.б (пети час)
Домакин
Евгения Ефтимова 10.з
Портиер
Александър Цветков 10.в
Николай Върбанов 10.в
Библиотекар
Катерина Стефанова 11.г (първи час)
Янислав Янков 8.д (втори час)
Александър Кръстев 8.д (трети час)
Стефани Цанкова 10.ж (четвърти час)
Лекар
Петя Николова 11.г
Ана-Марина Богданова 11.ж
Олга Пахомова 10.в
Медицинска сестра
Райна Милева 11.в
Любов Пенчева 8.д