Лекции в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна.

На 18.10. и 20.10.2022 г. ученици от групите ПП „География и икономика“ и ПП „История и цивилизация“ от 11. и 12. клас и техните преподаватели М. Симеонова и Ст. Няголов от Първа езикова гимназия, Варна посетиха лекции на тема: „Богатствата на Черно море“ и „Тайни на морското дъно“ с лектор доц. д-р Преслав Пеев, ръководител на секция „Морска геология и археология“, Институт по океанология – БАН. Събитията бяха организирани в Американската читалня към Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна.