ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

11 КЛАС

Списък на учениците за 2017/2018 учебна година:
 
12. а
Александър  Веселинов  Александров
Анджелика  Миленова  Касабова
Борислав  Петров  Сърнев
Владимира  Владимирова  Караджилова
Габриела  Валериева  Христова
Георгий  Автандилович  Месхия
Давид  Георгиев  Петров
Десислава Георгиева  Арнаудова
Димитър  Димитров Куцаров
Ива  Илкова  Николова
Ивайло  Даниелов  Димитров
Ивет-Стефани  Атанасова  Иванова
Йоана  Славова  Кабакова
Калина  Атанасова Иванова
Кирил  Борисов  Зангаголев
Кристина  Живкова Куцарова
Мирослава  Карол  Патлеева
Николета  Радославова  Колева
Ния  Маринова  Недева
Ния  Росенова  Русева
Памела  Ценкова  Цанкова
Пламена  Миленова  Милушева
Светлин  Георгиев Шиваров
Светлозар  Михайлов  Милушев
Свилена  Свиленова  Столарова
Симона  Деянова  Йорданова
Фани Рафетова  Ахмедова
 
12. б
Александра  Калинова  Дончева
Алис  Иванова  Славкова
Андреа  Николаева Божилова
Антонина  Бориславова  Петрова
Бисер  Бориславов  Диков
Валентин  Димитров  Големанов
Виктория  Ивайлова  Вълчева
Диляна  Георгиева  Георгиева
Иван  Валентинов  Иванов
Ивона  Димитрова  Ненчева
Илия  Веселинов  Чакъров
Йоана  Цветанова  Цекова
Йоанна  Христова  Колева
Йордан  Александров  Петков
Катерина  Стефанова  Николова
Катя  Росенова  Маринова
Константин  Желев  Костов
Лиляна  Петрова  Сапунджиева
Милица  Галинова  Николова
Мира  Ивелинова  Велкова
Михаела  Любомирова  Дучева
Михаела  Огнянова  Бориславова
Никола  Иванов  Николов
Пламен  Пламенов  Дяков
Полина Христова  Маринова
Силвия  Николаева  Николова
Христина  Николаева  Василева
Християн  Мартинов Мавродиев
 
12. в
Адрияна Павлова Кръстева
Алекс  Калинов  Кирилов 
Велина  Марианова  Георгиева
Венцеслав  Емилов  Монев
Виктория Араш Хакхаманешиян
Вяра  Валентинова Василева
Георги  Александров  Петров
Дарин  Валериев  Дучев
Дарина  Красимирова  Узова
Деница Георгиева  Господинова
Диляна Любомирова Трифонова
Иван  Валериев  Дучев
Катерина  Иванова Желева
Лиляна  Каменова  Илиева
Лора Петрова  Христова
Мартин  Мирославов  Николов
Моника  Трифонова  Трифонова
Наталия  Владимирова  Тодорова
Небие Мехмед  Бекир
Невена  Десиславова Дончева
Ния  Ивелинова  Неделчева
Паша  Калинова  Караиванова
Рада  Руменова  Лазарова
Радостин  Руменов  Начев
Светланка  Йорданова  Йорданова
Тея  Ивелинова  Неделчева
Цветелина  Ивелин  Иванова
 
12. г
Анна  Димитрова  Троянова
Бояна  Миткова  Александрова
Велин Николаев Димитров
Венеция  Иванова  Бадинска
Виктория  Емилова  Димитрова
Габриела  Николаева  Барбулова
Габриела  Павлова  Костадинова
Георги  Галинов  Ганчев
Даниел Мартинов  Кондов
Деница  Красимирова  Йосифова
Джемиле Салих  Фейзичауш
Елица  Николаева  Ганева
Ема  Джийн  Тодоров
Емил  Светославов  Георгиев
Златина  Паскова  Илиева
Ивайло  Боянов  Вълчев
Калоян  Светославов  Банков
Кристина  Росенова Събева
Лидия  Желязкова  Недкова
Люсиен  Андон  Бюкюджян
Мадлен  Бисерова  Стоянова
Росина  Даниелова  Станева
Симеон  Огнянов  Петров
Стелияна  Янчева  Янчева
Стефан  Стефанов  Начев
Стефани  Валентинова  Бабуркова
 
12. д
Алекс  Мартинов  Кондов
Александра Евгениева  Генчева
Ана  Ивайлова  Йорданова
Валери  Стефанов  Пенчев
Георги  Георгиев  Йовчев
Дария  Бориславова  Борисова
Елена  Адрианова  Велчева
Йоана  Валентинова  Неделчева
Йоанна  Стаменова  Стаматова
Йордана  Илийчева  Илиева
Константина  Миткова  Георгиева
Любомир  Георгиев  Манушкин
Мария  Стойчева  Пенева
Мелиса  Илхан  Мустафа
Моника  Генчева Йорданова
Олга  Ангелова  Ангелова 
Райна  Василева  Гетова
Ралица  Радославова  Русева
Ралица  Томова  Томова
Силвия  Божидарова  Борисова
Стефан  Добромиров  Краев
Сузан  Нурай  Адем
Теодора  Миткова  Калоянова
Траяна Мирославова Маркова
Цвета  Георгиева  Георгиева
Цветан  Руменов  Цветанов
 
12. e
Александър Атанасов Атанасов
Антоанета  Атанасова  Миленова
Боряна  Мартинова  Тодорова
Весела  Орлинова  Стефанова
Веселина  Цветанова  Борисова
Габриела  Красимирова  Керчева
Георги  Детелинов  Гецов
Георги  Пламенов  Сираков
Данаил  Емилов  Златев
Десислава  Христова  Белева
Ерина  Делянова  Николова
Ива  Руменова  Цветкова
Йоан  Николаев  Георгиев
Магдалена  Димитрова  Михалева
Магдалена  Николова  Запрянова
Мария  Стефанова  Стоянова
Марияна  Драгомирова  Ангелова
Никол  Даниелова  Недялкова
Николай  Петков  Русанов
Николай  Станиславов  Николов
Радина  Делева  Славова
Радина Миткова Паталова
Ралица  Ивайлова  Шопова
Стелиян  Юлиянов  Сапунджиев
Стелияна Димитрова Петкова
Стефан Емилов Константинов
Стоил  Стоянов  Йорданов
Яна   Галинова  Илиева
 
12. ж
Венелин  Живков  Дачев
Габриела  Владимирова  Владимирова 
Деница  Маринова  Петрова
Деница  Николаева  Георгиева
Десислава  Георгиева  Марчева
Десислава  Юлиан  Узунова
Диляна  Пламенова  Пенчева
Емилиан  Илианов  Калканджиев 
Ивета  Илиева  Иванова
Кристиян  Александров  Христов 
Марияна  Иванова  Янакиева
Мартин  Тихомиров  Тодоров
Мирела  Стефанова  Коева
Михаела  Драгомирова Сярова
Никол  Стефанова  Стефанова
Николиан Младенов  Вълчев
Павел  Василев  Косев
Петя  Димчева  Димова
Петя  Диянова  Петрова
Радостина  Мариянова  Петкова
Силвия  Веселинова  Митева
София  Стефанова  Лефтерова
Станимир  Димитров  Димитров
Теодора  Радомирова  Димитрова
Яница  Георгиева  Кирова
 
12. з
Александър  Йорданов Луков
Антония  Бисерова  Димитрова
Благовеста  Свиленова  Банчева
Борислав  Свиленов  Камбуров
Деница Георгиева  Арабаджиева
Димана  Веселинова  Георгиева
Елизабет  Тихомирова  Ангелова
Жасмина  Стоянова  Стоянова
Женя  Владимирова  Ненова
Иван  Георгиев  Банков
Йоанна  Илиева  Костадинова
Йоанна  Николаева  Момчева
Камен  Мирославов  Илиев
Лора  Кателиева  Александрова
Мария  Петрова  Томова
Мартин Иванов Димитров
Мартин  Радославов  Вичев
Милан  Николаев Ганчев
Ния  Николаева  Иванова
Ния   Лазарова  Бучкова
Петър  Атанасов Стоилов
Петя  Пламенова  Димитрова
Симона  Живкова  Близнакова
Стела  Калинова  Сутева
Стефан  Валентинов  Маринчев
Юлияна  Михайлова  Вълчева
Яна  Добромирова  Добрева
 
12. и
Александър  Владиславов  Хараламбиев
Александър  Едмон  Лазаров
Атанас  Симеонов  Маринов
Виктория  Иванова  Дочевска
Виола  Едуард  Зайончковска
Дана  Кирилова  Камбурова
Ела Свиленова Дойкова
Ивелина  Атанасова  Калева
Илина  Валентинова  Вълчева
Илина  Илкова  Иванова
Ирена Йорданова Йорданова
Йоанна Димова  Златева
Ирена  Йорданова  Йорданова
Константин  Дойчинов  Дичев
Марина  Цветанова  Цонева
Мария  Руменова  Славова
Мартин  Ивайлов  Йорданов
Мартин  Маринов  Първанов
Мирела  Красимирова  Кирилова
Мирослава  Димитрова  Петрова
Петър  Василев  Велев
Пламен  Живков  Апостолов
Рада  Светославова  Славова
Радина  Димчева  Димова
Радостина  Кънчева  Кънчева
Теодора  Георгиева  Симеонова
Хюлия  Сунай  Чаир
Чавдар  Йорданов  Драшков

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2016 Първа езикова гимназия - гр. Варна